• Den medieskabte røde og blå blok


Danmarks riges grundlov og den danske valglov påbyder indtrædelse i folketinget efter mandatfordeling. I Danmark indvælges partier, en gruppe af mennesker, med en overordnet ledelse. Sådan behøves det ikke at være men sådan er det blevet.

Folketingets mandatopdeling og de politiske partiers udmeldte samarbejde giver medierne mulighed for at manipulere folket til at tro dette er den eneste sande valghandling. Ved at gentage bestemte valgmandattraditioner ,  som f.eks at det eneste rigtige er at partier indgår kompromisaftaler med hinanden for at sikre sig et lovgivningsmæssigt magtgrundlag i folketinget, er det muligt at skabe en illusion om et sort/hvidt valg mellem rød og blå blok.

Gennem partikonstruktionen er det muligt for det enkelte parti nøjagtigt at styre hvilke personer som skal have lov at stille op til valg hos det enkelte parti – mennesker som ikke retter ind efter partiledelsen får ikke lov at besidde magtfulde poster eller overhovedet blive valgt ind.

Faktuelle årstal over antal vundne folketingsvalg med det falske rød/blå-paradigme

Nedenfor findes en faktuel årstalsoversigt over vundne folketingsvalg fra  mediernes manipulerede billed af en regeringskonstruktion – rød og blå blok.

Valgår Rød Blå
1957
1960
1964
1966
1968
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1984
1987
1988
1990
1994
1998
2001
2005
2007
2011

Alex Jones fra infowars.com forklarer det falske rød/blå-paradigme

Mediernes italesættelse af en regeringskonstellation som rød og blå gør det muligt for medierne at simplificere virkeligheden overfor befolkningen.

 

roedblaamanipulation

gvenewsshow